Start - Läromedel - Beställ & priserÖvningsfiler & facit  -  KontaktFöretaget

 

Information och kommunikation 1

Kommunikation, ordbehandling, standarddokument, typografi och layout, presentationer och mycket mera. Läromedlet består av en teoridel och en uppgiftsdel. Grundkunskaper i att hantera datorn, filhantering och viss ordbehandling behövs. 

Läromedlet är anpasat till Office 2016, men kan också användas med Office 2013. Skillnaderna är små, se denna pdf-fil>>.

Beställ referensex>>

Innehåll

Innehållet är avstämt mot Skolverkets gymnasiekurs Information och 
kommunikation 1.

I teoridelen finns avsnitten:
- Kommunikationsteori
- Arbetsmiljö och ergonomi
- Ordbehandling i Word - del 1
- Dokument och möten
- Typografi och layout
- Information - hitta och hantera (inkl. Sociala medier)
- Lag och upphovsrätt
- PowerPoint
- Presentationer
- Kalkyl och listor i Excel
- Ordbehandling i Word - del 2

Bildhantering ingår i Ordbehandlingsdelen. Extra och kompletterande material, bland annat i bildbehandling, finns på bokens webbsida. Adressen finns i boken.

Innehållsförteckning>> (pdf) för version Office 2016.

Exempelsidor ur teoridelen>>

Bokfakta - teoridelen
Isbn/artbet. Versioner Sidor
978-91-85989-89-8 Office 2016 204
Bindning: Spiral. Tryck: Svart-vitt.
 
Bokfakta - uppgiftsdelen
Isbn Version Sidor
978-91-85989-90-4 Office 2016 106
Bindning: Spiral. Tryck: Svart-vitt.
Privatpris
Teoridel: 235 kr
Uppgiftsdel: 130 kr
 
Övningsfiler>>

Skolverkets kursplan
INFINF01

 

Starta Köpguiden>
Sidan uppdaterades 2017-11-29.
 
Telefon 
070-875 68 29
E-post